Anda juga boleh datang ke Centerpoint Seremban untuk menghantar kurier kerana kami adalah ajen SKYNET yg berdaftar.